10:00 - 10:15
Uvodni pozdrav
Lokacija: Online - Zoom

Srečali se bomo v virtualnem prostoru in si vzeli nekaj časa, da skupaj zadihamo.

10:15 - 10:20
Podnebne spremembe: Kaj mladi sporočajo odločevalcem?
Lokacija: Online - Zoom

Pisna, audio in video sporočila so v času od septembra 2018 do marca 2019 na odločevalce naslavljali mladi iz vse Slovenije: Celja, Velenja, Kopra, Ljubljane, Ptuja, Škofje Loke, Maribora. Video je na Youtube prispevala Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

10:20 - 11:00
Predavanje dr. Tjaše Pogačar: Podnebje se spreminja - smo se pripravljeni tudi mi?
Lokacija: Online - Zoom

O podnebnih spremembah nam bo v krajšem uvodu predavala dr. Tjaša Pogačar, docentka za področje klimatologija in sodelavka dr. Lučke Kajfež Bogataj na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

11:00 - 11:10
Odmor
Lokacija: Proč od računalnika

Krajši odmor za minute samooskrbe.

11:10 - 11:30
Predstavitev izzivov
Lokacija: Online - Zoom

Udeležencem bomo predstavili izzive in podeljevalce izzivov. Predstavnika Občine Ajdovščina in podjetja Mlinotest bosta poklepetala z vami.

11:30 - 11:45
Formiranje ekip
Lokacija: Online - Zoom

Facilitatorji bodo udeležencem pomagali, da se razdelijo v skupine po 6 oseb, ki bodo reševale izbran izziv.

11:45 - 12:00
Člani ekip se spoznajo
Lokacija: Online - Zoom

Čas za predstavitve v skupinah in spoznavanje.

12:00 - 14:00
Odmor
Lokacija: Proč od računalnika

Daljši 2-urni odmor za kosilo in samooskrbo, počitek in čas stran od računalnika.

14:00 - 15:00
Iskanje rešitve
Lokacija: Online - Zoom

Intenzivno delo na izzivu in iskanje primerne rešitve ob podpori facilitatorjev.

15:00 - 15:10
Odmor
Lokacija: Proč od računalnika

Krajši odmor za minute samooskrbe.

15:10 - 15:30
Iskanje rešitve
Lokacija: Online - Zoom

Intenzivno delo na izzivu in iskanje primerne rešitve ob podpori facilitatorjev.

15:30 - 16:00
Priprava na predstavitev rešitve
Lokacija: Online - Zoom

Skupina se pripravi na krajšo predstavitev rešitve pred komisijo.

16:00 - 16:20
Predstavitve rešitev
Lokacija: Online - Zoom

Predstavitve rešitev pred člani komisije.

16:20 - 17:00
Komisija ocenjuje rešitve
Lokacija: Online - Zoom

Čas za ocenjevanje rešitev za komisijo. Za udeležence pa čas za krajši odmor in virtualno druženje z ostalimi udeleženci dogodka v naključno izbranih skupinah.

17:00 - 17:10
Razglasitev zmagovalcev
Lokacija: Online - Zoom

Juhu!

17:10 - 17:30
Praznovanje in zaključek
Lokacija: Online - Zoom

Praznovanje in virtualno druženje ob zaključku dogodka.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING